در کارگاه «مدیریت اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه» مطرح شد :

در این پایگاه چگونگی استفاده دیگر محققین، از یک اصطلاح بیان می‌شود.
کارگاه «مدیریت اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه» به همت پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال برگزار شد.

در ادامه این کارگاه، محمد کریمی کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی اظهار داشت: در سال 1376 که تصمیم به مدیریت اطلاعات شد بعد از مدتی که نیاز به طراحی نرم افزار احساس شد، نرم افزاری توسط نیروهای داخلی طراحی و تولید شد تا از فرایندهای پیچیده دستی و مکتوب جلوگیری گردد و سازماندهی اطلاعات ملموس تر و قابل استفاده تر گردد. وی تصریح کرد: با توجه به درخواست سازمان ها و احساس نیاز به مدیریت اطلاعات توسط محققان و پژوهشگران لازم شد تا تحلیل، نیازسنجی ای برای اشاعه اطلاعات در بسترهای مختلف آغاز گردد. طراحی پایگاه در سال 1390 تنها به جهت نمایش اطلاعات طراحی و از سال 1393 بازطراحی برای استفاده محققان و پژوهشگران انجام گردید.
کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی با اشاره به فرایند مدیریت اطلاعات افزود: فراهم آوری اطلاعات، سازماندهی اطلاعات (دانش) و اشاعه و بازیابی اطلاعات (دانش) فرآیند مدیریت اطلاعات به شمار می رود. وی به برخی از دستاوردهای فناوری پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پرداخت و اظهار داشت: نرم افزارهای نمایه موضوعی التمهید فی علوم القرآن، خطیب، مطهر، نجم، پایگاه تخصصی اصول فقه، بر اساس اصطلاح نامه جامع علوم اسلامی، پایگاه تخصصی علوم قرآنی، نشریه الکترونیکی مدیریت دانش اسامی، کلان پروژه اصطلاحنامه علوم اسلامی، پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، پایگاه مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی از دستاوردهای این پژوهشکده به شمار می رود.
کریمی ضمن تشریح بخش های اصلی پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی گفت: این پایگاه شامل چهار بخش اصلی است که مهم ترین بخش پایگاه اصطلاح نامه می باشد. واژه نامه پویا و کنترل شده ای در یک موضوع خاص که واژه ها در آن از نظر معنایی و اشتقاقی بهم ارتباط دارند.
وی تصریح کرد: فرهنگنامه به عنوان بخش دیگر پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، مرجعی است شامل آگاهی های مفید، مختصر و مستند از اصطلاحات مورد استفاده در هر یك از رشته های علوم اسلامی در قالب مقاله (عمدتا كوتاه) بر اساس نظم اصطاح نامه علوم اسلامی است. منابع از دیگر بخش های این پایگاه به شمار می رود. کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی نمایه سازی و فهرست نویسی را مهم ترین بخش پایگاه اصطلاح نامه عنوان کرد و افزود: در نمایه سازی و فهرست نویسی، واژه نامه پویا و کنترل شده ای در یک موضوع خاص که واژه ها در آن از نظر معنایی و اشتقاقی بهم ارتباط دارند.

وی در تعریف این پایگاه گفت: در پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی برای دقت و سرعت بخشیدن به جستجوی کلمات کلیدی در هر جستجو هم عرض بودن، هم پوشانی بودن و وابستگی واژه مورد جستجو برای جستجوگر آماده می‌شود.
کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی با بیان اینکه در حوزه علوم اسلامی به دلیل مطرح بودن بحث های نظری و پیچیده اختلافات زیادی در حوزه علوم اسلامی وجود دارد گفت: برای راحتی کار پژوهشگران، محققان و اساتید و در جهت ساختارمند کردن اصطلاحات در حوزه علوم اسلامی پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی راه اندازی شد.
مهندس کریمی در ادامه از ساختار درختواره ای این پایگاه علمی در حوزه علوم اسلامی خبر داد و افزود: هنگام جستجوی کلمات در پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، در مورد یک کلمه به مانند شجره نامه عمل می‌کند و برای محقق نشان می‌دهد که پدر یک واژه چیست و فرزندان آن واژه را نیز مشخص می کند.
وی افزود: در کار تحقیقاتی باید دانست که یک واژه از کجا آمده و ریشه اش چیست، به چه کلمه ای وابسته و به چه واژه ای وابسته نیست، همچنین باید دانست که با چه اصطلاحات دیگری ارتباط دارد و از چه منابعی استفاده و استخراج شده است.
کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی گفت: در این پایگاه محقق می‌تواند هر یک از این واژه های مرتبط را مطالعه کرده و ساختار را ببیند.
کریمی با اشاره به اینکه در پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی هر اصطلاح را متخصصین آن حوزه بررسی و ثبت کرده اند گفت: این متخصصین مشتقات آن واژه را نیز استخراج کرده اند که کاربران می‌توانند در جستجوی یک کلمه همه این اطلاعات را مشاهده نمایند.
مهندس کریمی با بیان اینکه اصطلاح نامه ها به محققین کمک می‌کنند تا بتوانند منابع را نیز استخراج کنند گفت: با هر جستجو، پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی چکیده جامعه و کامل به همراه منابع را نیز در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: در این پایگاه در مورد یک کلمه بیان می‌شود که محققین دیگر از یک اصطلاح در آثار خود چگونه استفاده کرده است.
کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی این پژوهشکده با اشاره به قدرت تحلیل پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی گفت: این پایگاه قادر است بیشترین داده های ورودی کاربران را تحلیل می کند.
محمد کریمی در این خصوص افزود: در این تحلیل به پژوهشگر نمایان می‌شود که کاربران در کدام حوزه علمی تحقیق انجام داده اند و بازه زمانی تحقیق آنها نیز مشخص می‌شود.
وی گفت: با این قابلیت نشان داده می‌شود که حوزه علوم اسلامی در کدام بخش خلا دارد به محققان دیگر می گوید که در آن خلا ها بیشتر کار کنند.
محمد کریمی با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز به سامانه های ما ورود می کنند گفت: این پایگاه کمک می‌کند تا بدانیم آنها به چه حوزه هایی تمایل دارند و آنها را تحلیل کنیم که این هم به استاتید و هم به تصمیم گیرندگان کمک شایانی می کند.
کریمی به قابلیت ثبت پیشنهاد توسط کاربران نسبت به اصطلاحات نیز اشاره کرد و گفت: پژوهشگران و کاربران می‌توانند با پیشنهاد خود بیان کنند که در یک اصطلاح باید چه مواردی بیان میشد که در پایگاه اشاره نشده است.
وی افزود: پس از پیشنهاد کاربر، متخصصین ما آن پیشنهاد را بررسی کرده و پس از تایید در پایگاه ثبت می‌شود.
کارشناس پایگاه اطلاعاتی علوم اسلامی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در پایان به برخی از ویژگی های پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: سازماندهی اطلاعات و ارتباطات بین آن ها، نمایش ساختار درختواره اصطلاح در یک علم، نمایش جایگاه اصطلاح در یک علم، نمایش مترادف اصطلاحات و وابستگی اعم و اخص اصطاح، نمایش فرهنگنامه مرتبط به یک اصطلاح، نمایش نمایه ها و فهرست های مرتبط به یک اصطلاح، نمایه منابع مرتبط به یک اصطلاح، جستجوی پیشرفته در تمامی بخش ها (اصطلاحنامه، فرهنگنامه، نمایه و فهرست نویسی، منابع) و پیشنهاد اصطلاح، ایجاد سطوح مختلف دسترسی و مدیریتی، قابلیت چند اصطلاحنامه ای، قابلیت کنترل و ادغام اصطلاحات به همراه روابط، فرهنگنامه و منابع آن، امکان مدیریت و سازماندهی اطلاعات توسط اعضاء، نمایش نمودار گرافیکی از وضعیت اطلاعات پایگاه و رعایت سادگی در طراحی نرم افزار با توجه به نیاز پژوهشگران از جمله ویژگی های این پایگاه به شمار می رود..

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.