منابع الکترونیکی

عنوان اثر
الاتقان في علوم القرآن
مجموعه (موضوعات)
علوم قرآنی
نوع منبع
زبان اثر
عربی
تعداد جلد
4
نویسنده اثر
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابوبکر، 849 - 911ق
سایر نویسندگان
مصحح : ابراهیم ، محمدابوالفضل
مشخصات ظاهری
2 متن الکترونیکی : بایگانی HTML
توضیحات
داده های الکترونیکی (2 بایگانی : 45.1 )MB
حوزه اصلی
علوم قرآنی
کلیدواژه ها {اصطلاحنامه}
محکم و متشابه تقدیم و تاخیر عموم و خصوص مجمل و مبیَّن ناسخ و منسوخ مطلق و مقید حقیقت و مجاز استعارات قرآن حصر و اختصاص تاکید صناعی ادات بدل ایضاح بعد از ابهام ایغال خبر و انشا نهی اسلوب بدیعی قرآن جناس فواتح سُوَر خواتم سُوَر اعجاز قرآن قسم‌های قرآن فضایل قرآن ویژگی‌های قرآن تفسیر عام و خاص خطابات قرآن تشبیهات قرآن کنایات قرآن تعریض جمع و تفریق فواصل آیات تمکین آیات متشابه امثال قرآن استدلال‌های قرآن کنیه و القاب قرآنی مبهمات قرآن فضایل سُوَر رسم قرآن تأویل قرآن مقدمات تفسیر منابع تفسیر تفسیر متصوفه طبقات مفسران عطف بیان ایجاز اطناب مفهوم و منطوق مکّی و مدنی حَضَری و سَفَری صیفی و شتایی فراشی و نومی ارضی و سمایی اول ما نزل اسباب نزول تکرار نزول کیفیت نزول قرآن نزول قرآن به سبعة اَحْرُف اسامی سُوَر اعراب اسامی سور ترتیب مصحف عبدالله‌بن‌مسعود تعداد آیات موصول مفصول اماله تخفیف همزه آداب قرائت قرآن کلمات غریب قرآن ضمایر ( ادبیات ) مذکّر و مؤنّث تعریف ( بلاغت ) ضوابط مکی و مدنی نزول قبل‌الحکم نزول مُشیَّعی تعداد سور حفظ قرآن اِقراء قرآن وقف مدّ (تجوید) اعراب قرآن معرفه و نکره آخر ما نزل نزول قرآن به لسان صحابه جمع قرآن ترتیب قرآن ترتیب مصحف اُبَىّ بن‌کعب حافظان قرآن ادغام کبیر ادغام صغیر قصر (تجوید) اِفراد قرائات جمع قرائات اقتباس از قرآن کلمات معرَّب قرآن وجوه قرآن قواعد تفسیر مفرد و جمع لیلی و نهاری نزول بعد الحکم
چکیده اثر
دسترسی
پژوهشکده یا مرکز
بازدیدها
2153

نظرات

  • سلام علیکم کتاب اتقان سیوطی که جزئ ازمنابع امتحانی کارشناسی ارشد است آیا متن عربی آن باید مطالعه شود یا ترجمه؟چه ترجمه ای را پیشنهاد می کنید؟با تشکر فراوان    اطلاع به من در صورت ثبت نظرات جدید
  • سلام همیشه متن عربی را مبنا قراردهید ترجمه اشکال دارند وجامع نیستند ولی ترجمه انتشارات امیر کبیر بد نیست    اطلاع به من در صورت ثبت نظرات جدید
  • برای اطلاع از نظرات اهل سنت در مبانی تفسیری کتاب خوبیه    اطلاع به من در صورت ثبت نظرات جدید

ثبت نظر جدیداطلاع به من در صورت ثبت نظرات جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.