نویسه گردانی متون اسلامی، مشکلات و راه حل ها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نويسه گردانی متون اسلامی، مشکلات و راه حل ها

 

چكيده:

ترجمه دقیق، معادل یابی و معادل سازی جهت واژه ها و اصطلاحات، از زبانی به زبان دیگر به نحوی که بتوان بار معنایی آن را از زبان مبدأ، به زبان مقصد به قدر ممکن، منتقل کرد کار ارزشمندی است که باید با صرف وقت کافی و بررسی تمامی ملاحظات معنایی و فرهنگی دو زبان مبدأ و مقصد صورت پذیرد. و این کار، نیازمند کار گروهی با اطلاعات و تخصص های متنوع می باشد. در حوزه های عمومی و امور عادی، کار ترجمه و معادل یابی و نیز معادل سازی کار چندان دشواری نیست اما وقتی به حوزه های تخصصی مانند علوم و فنون و مذاهب و ادیان و سنت ها و آداب ملت ها می رسیم مسأله فرق می کند از این رو برخی معتقد به ترجمه ناپذیری مواردی بسیار در این حوزه ها شده اند و برخی دیگر معتقدند علاوه بر ترجمه مفهومی واژه و اصطلاح مورد نظر از زبان مبدأ، به زبان مقصد و توضيح كامل آن، برای درک صحیح آن باید از حرف به حرف نویسی آن، به زبان و الفبای مقصد، کمک خواست.

هدف ما در این بررسی، پرداختن به نویسه گردانی در متون دینی آن هم متون اسلامی اعم از قرآن و حدیث می باشد و کاری به حوزه های تخصصی دیگر نداریم گرچه موارد اشتراک این حوزه ها زیاد میباشد. همچنین هدف این مقاله بررسی نویسه گردانی متون اسلامی از الفبا و حروف عربی به الفبا و حروف انگلیسی می باشد ومثال هایی که ذکر می شود مربوط به وضعیت آن در زبان انگلیسی می باشد. در نويسه گرداني این پرسش مطرح می است که: ملاک در نویسه گردانی چیست؟. گویش های متعددی در زبان مبدأ، وجود دارد نحوه تلفظ مردم حجاز و مردم مصر متفاوت است و هردو نیز عرب زبان هستند اکنون سؤال این است که کدام یک به عنوان معیار در زبان مبدأ در نظر گرفته شود؟. در نویسه گردانی مواردی یافت می شود که امکان نوشتن واژه مورد نظر به صورت های گوناگون می باشد و چه بسا در جمله ها و اصطلاحات حالت تلفظ با شیوه نوشتن، فرق کند ویا حروفی مشابه به نظر بیایند اما از نظر تلفظ  و مخارج حروف ، متفاوت باشد. در اين مقاله به برخی موارد نویسه گردانی و مشکلات آن ونيز برخي راه حل هاي كلي اشاره می شود.

درپايان با بيان اين كه: "استاندارد سازی در نویسه گردانی متون اسلامی یک ضرورت انکار ناپذیر است" مراکز پژوهشی، آموزشی، کتاب خانه ها، مراکز ترجمه و نشر، مؤسسات و نهادهای دولتی مرتبط با فرهنگ و اندیشه، حوزه و دانشگاه به هم دلی و هم فکری در اين عرصه فرا ‌خوانده مي‌شوند.

واژگان كليدي: نويسه گرداني، ترجمه، معادل يابي، معادل سازي.

سيد مهدي مجيدي نظامي


 

مقدمه

امروزه واژه هایی چون عصر اطلاعات، انفجار اطلاعات، بانک های بزرگ اطلاعاتی، راهنماهای اینترنتی (Internet Directories)، موتورهای جست و جو(Search Engines)، بسیار شنیده می شود و کم تر کسی است که با آن آشنا نباشد.

چینش و ساماندهی اطلاعات از مسایلی است که اگر دقیق و درست انجام شود، نتیجه مورد انتظار یعنی بازیابی اطلاعات به خوبی وسرعت و دقت انجام خواهد شد وبازیابی کاملی انجام خواهد پذیرفت که جامع افراد و مانع اغیار است و ریزش اطلاعات کاذب در آن به صفر خواهد رسید.

هدف این مقاله پرداختن به شیوه ها و ترفندهای مختلف جست وجو وبازیابی اطلاعات نیست که خود مجال و فرصتی دیگر می طلبد، مسایل کلی مربوط به ساماندهی اطلاعات و نحوه مدیریت آن نیز مد نظر نمی باشد که آن نیز موضوع این مقاله نمی باشد مسایلی مانند دقت در ترجمه، معادل یابی، توجه به بار معنایی واژه ها و اصطلاحات گرچه بسیار اهمیت دارند اما آن نیز مورد نظر این مقاله نیست آنچه مد نظر این مقاله است لزوم توجه به ضرورت استاندارد سازی واژه ها و اصطلاحات در برگردان از زبانی به زبان دیگر می باشد.

تعریف نويسه گردانی

نويسه گردانی (Transliteration) یعنی  عين کلمه ياعبارتى را از زبانى(یا الفبایی) به زبان(و یا الفبای) ديگر حرف به حرف نوشتن(با استفاده از نزدیک ترین حروف متناظر). نویسه‌گردانی فقط مربوط به زبان نوشتاری است ولی در آوانگاری نحوه تلفظ کلمه نوشته می شود از این رو برخی حروف (مصوت‌ها) در آوانگاری نمایان نمی شود.

در سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران در تعریف نویسه(character) چنین آمده:

هر علامت ، نشانه ، يا نمادي كه به طور متعارف در نوشتن يا چاپ مورد استفاده قرار گيرد ، ازجمله حروف الفبا ، اعداد ، نشانه هاي نقطه گذاري ، و علامت هاي ارجاع(1).

سپس در تعریف  Transliterate آمده است:

برگرداندن نويسه های يك الفبا به نويسه هايی كه بيان گر همان صدا ( يا صداها ) با الفبای زبان ديگر باشند . هر نويسه مستقل از نويسه های ديگر در نظر گرفته مي شود(2).

در سایت آکسفورد در تعریف Transliterate آمده است:

Write or print (a letter or word) using the closest corresponding letters of a different alphabet or language. (3)

نوشتن یا چاپ حرف یا کلمه ای با استفاده از نزدیک ترین حروف متناظر، به الفبا یا زبان دیگر.

 

در سایت وبستر در تعریف Transliterate آمده است:

To represent or spell in the characters of another alphabet (4)

نمایش دادن یا هجی کردن به کاراکتر های الفبای دیگر.

 

 

نویسه گردانی در متون اسلامی

ترجمه دقیق، معادل یابی و معادل سازی جهت واژه ها و اصطلاحات، از زبانی به زبان دیگر به نحوی که بتوان بار معنایی آن را از زبان مبدأ، به زبان مقصد به قدر ممکن، منتقل کرد کار ارزشمندی است که باید با صرف وقت کافی و بررسی تمامی ملاحظات معنایی و فرهنگی دو زبان مبدأ و مقصد صورت پذیرد. و این کار، نیازمند کار گروهی با اطلاعات و تخصص های متنوع می باشد. در حوزه های عمومی و امور عادی، کار ترجمه و معادل یابی و نیز معادل سازی کار چندان دشواری نیست اما وقتی به حوزه های تخصصی مانند علوم و فنون و مذاهب و ادیان و سنت ها و آداب ملت ها می رسیم مسأله فرق می کند از این رو برخی معتقد به ترجمه ناپذیری مواردی بسیار در این حوزه ها شده اند و برخی دیگر معتقدند علاوه بر ترجمه مفهومی واژه و اصطلاح مورد نظر از زبان مبدأ، به زبان مقصد و توضيح كامل آن ، برای درک صحیح آن باید از حرف به حرف نویسی آن، به زبان و الفبای مقصد، کمک خواست. هدف ما در این بررسی، پرداختن به نویسه گردانی در متون دینی آن هم متون اسلامی اعم از قرآن و حدیث می باشد و کاری به حوزه های تخصصی دیگر نداریم گرچه موارد اشتراک این حوزه ها زیاد میباشد.

 

نویسه گردانی متون اسلامی از عربی به انگلیسی

همچنین هدف این مقاله بررسی نویسه گردانی متون اسلامی از الفبا و حروف عربی به الفبا و حروف انگلیسی می باشد ومثال هایی که ذکر می شود مربوط به وضعیت آن در زبان انگلیسی می باشد و مشابه آن در زبان های دیگر نیز گرچه جریان دارد اما موضوع این مقاله، بررسی نویسه گردانی متون اسلامی فقط در زبان انگلیسی است.

 

ضرورت نویسه گردانی متون اسلامی از عربی به انگلیسی

در ترجمه واژه ها و اصطلاحات گاهی به مواردی برخورد می کنیم که علی رغم تمام دقت هایی که شده احساس می شود که روح و پیام آن واژه و اصطلاح به زبان مقصد منتقل نشده است. و می توان گفت ترجمه یاد شده، انتقال آن به نزدیک ترین واژه و اصطلاح در زبان مقصد است و چه بسا فرق هایی وجود داشته باشد.

ترجمه واژه "صلاة" در انگلیسی به Prayer بیان گر معنای "صلاة" به معنای اعمال عبادی خاص  روزانه ای که هر روز در پنج نوبت انجام می شود و دارای شرایط (مثلا طهارت) و اجزا و ارکان ویژه ای است نمی باشد از این رو برخی آن را به Canonical prayer (نماز شرعی) معنا کرده اند ودر عین حال به صورت "عینگلیش" (نمایش حرف به حرف واژه عربی در انگلیسی) نیز به صورت "Salat " آن را نویسه گردانی کرده اند(5) .  ترجمه واژه "وحی" برای قرآن به Revelation نیز کار دقیقی نیست فهم مخاطب در زبان انگلیسی که با آموزهای مسیحی و یهودی سروکار دارد از Revelation مفهومی است که با تعریف وحی نزد آنان، سازگار است نه به مفهومی كه مسلمان ها در مورد وحی قرآن به آن اعتقاد دارند که عبارت است از پیامی که هم محتوا و هم شکل و قالب آن از جانب خداوند نازل شده است.

در مورد واژگانی مانند "الله" و ترجمه آن در زبان انگلیسی به "God" نیز اختلاف است برخی معتقدند که فرقی بین این دو واژه نیست از این رو قابل ترجمه به یکدیگر هستند و استدلال می کنند که در محافل عرب مسیحی نیز از واژه "الله" استفاده می شود و حتی طبق برخی از متون مقدس دینی آنان پیش از اسلام نیز از واژه "الله" استفاده می کردند. در مقابل، برخی نیز معتقدند که "الله" به معنای یگانه ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه  قابل ترجمه به "God" که در آموزه های مسیحی دارای بار معنایی سازگار با تثلیث می باشد نیست. همچنین "الله" جمع بسته نمی شود ("اله" به "آلهه" جمع بسته می شود و با "الله" فرق می کند) در حالی که "God" در انگلیسی به "Gods" جمع بسته می شود همانند "خدا" در فارسی که به "خدایان" جمع بسته می شود (6).


مشكلات نويسه گردانی

با توجه به مطالب فوق روشن شد که در مواردی چاره ای از نویسه گردانی نیست وباید ضمن کوشش جهت ترجمه و معادل یابی دقیق، به "حرف به حرف نویسی واژه مورد نظر در انگیسی" نیز توجه نمود. اکنون این پرسش مطرح می شود که ملاک در نویسه گردانی چیست؟ گویش های متعددی در زبان مبدأ، وجود دارد نحوه تلفظ مردم حجاز و مردم مصر متفاوت است و هردو نیز عرب زبان هستند اکنون سؤال این است که کدام یک به عنوان معیار در زبان مبدأ در نظر گرفته شود؟. در نویسه گردانی مواردی یافت می شود که امکان نوشتن واژه مورد نظر به صورت های گوناگون می باشد و چه بسا در جمله ها و اصطلاحات حالت تلفظ با شیوه نوشتن، فرق کند ویا حروفی مشابه به نظر بیایند اما از نظر تلفظ  و مخارج حروف ، متفاوت باشد. در ادامه به برخی موارد نویسه گردانی و مشکلات آن اشاره می شود. عدم توجه به نکات فوق و نیز عدم رعایت "قواعد املا" مربوط به نوشتن حروف در کلمه مثل "همزه" و "ی" در کلمه "بائع" ("بایع")، می تواند باعث اختلاف گسترده در ضبط کلمات و مشکلات جدی در بازیابی اطلاعات شود. در ادامه چند نمونه ذکر می شود:


تك واژه ها

1-       "قرآن" اگر بخواهیم واژه " قرآن" را به حروف انگلیسی بنویسیم می توان به چند شکل وحالت نوشت:

Quran, Qur'an, Qoran, Qor'an, Kuran, Kur'an, Koran, Kor'an, Ghoran, Ghor'an, Ghuran, Ghur'an.

2-       "اسلام" واژه اسلام در نويسه گرداني به حروف انگليسي به چند شكل وحالت ضبط شده است:

Islam, Eslam, Islaam, Eslaam, Isslam.

3- "حديث" واژه " حدیث" نيز در نويسه گرداني به حروف انگلیسی به چند صورت نوشته شده است از جمله:

Hadith, Hadis, Hadeeth, Hadees

. 4- "رمضان" اين واژه نيز به اشكال مختلف ضبط شده است از جمله:

Ramazan, Ramadn, Ramzan, Ramdan, Ramadaan, Ramadhan.

 

جمله ها و اصطلاحات

در مورد جمله ها و اصطلاحات نیز این مشکل ، خود را بیشتر می نمایاند مانند اهل القرآن، اهل الحدیث، اهل البیت و... که هرکدام از واژه های ترکیبی فوق می تواند تابع شکل واژه مکتوب در عربی باشد یا این که تابع تلفظ آن در عربی باشد مثلا: Ahl al-Qur'an, Ahl ul-Qur'an; Ahl al-Hadith,  Ahl ul-Hadith; Ahl al-Bayt,  Ahl ul-Bayt. در نمونه های فوق،

نحوه نوشتن ها نیز متفاوت است مثلا  برخی چنین می نویسند: Ahl –ul-Qur'an.

در مورد نام اشخاص كه به صورت تركيبي استعمال مي شوند عدم توجه به اين مساله چه بسا  سبب سردرگمي مي شود مانند عبد الكريم و عبد الرحيم كه برخي ها به اين صورت مي نويسند Abdul Karim, Abdur Rahim وچه بسا دقت نمي شود و به گمان اين كه اين نام، دو جزء مستقل دارد يكي از اين دو را ذكر مي كند در حالي كه در اين جا كسي به نام  عبدل, يا عبدر, ويا كريم و رحيم نداريم آن چه داريم يك نفر است كه نام او عبد الكريم ويا عبد الرحيم است.

كلمات آغاز شونده به حروف شمسی به همراه "ال"

نحوه تلفظ  كلماتی كه با حروف شمسی شروع می شود و "ال" در ابتدای آن آمده است  از مواردی است كه می تواند غلط انداز باشد مانند "الشمس" كه در صورت رعايت حالت تلفظ ،  بايد بنويسيم: "Ash-Shams".  نحوه نوشتن اين گونه كلمات در برخی حالات نيز متفاوت است مثلا: "والشمس" كه جهت رعايت حالت تلفظ ،  بايد بنويسيم: ."Wash-Shams"

 

"ال" و "آل"

نحوه برگردان حرف اول " ال " به انگلیسی نیز موضوع دیگری است که حرف اول آن به صورت کوچک (al) باشد یا به صورت بزرگ.(Al) البته نوشتن بقیه حروف به شکل کوچک (Lower Case) یا بزرگ (Upper Case) نیز از جمله مسایلی است که باید تکلیف آن نیز مشخص شود. اين مشكل در مورد كلماتي مثل "الحكيم" و "آل حكيم" نيز خود نمايي ميكند و لازم است براي تمامي آن ها ومشابه آن چاره جويي كرد.

نویسه گردانی کلماتی که برخی از حروف آن تلفظ نمی شود

مواردی مثل خواهر، خواهش و... وجود دارد که واو آن در تلفظ ظاهر نمی شود این اشکال به خصوص  در واژه های هم‌آوا بیشتر جلوه می کند واژه هایی که در تلفظ شبيه هم می باشند اما نحوه نوشتن آن ها متفاوت است مانند:  خوار، خار - خورده، خرده - خاستن، خواستن.

شيوه نشان دادن كيفيت تلفظ و مخارج حروف

يكی از موارد مهم در نویسه گردانی، نحوه نگارش حرف به حرف (معادل گذاری حروف) برخی از حروف مانند: أ ، آ-  أ ، ع-  ه ، ح - ت ، ط -  س ، ث ، ص -  ز ، ذ ، ض ، ظ - غ ، ق - می باشد. این مشکل در نحوه تلفظ ، در مورد واژه هایی که به عنوان زبان یا اصطلاح فارسی استعمال می شوند با واژه هایی که به عنوان زبان ویا اصطلاح عربی می شوند بیشتر خود نمایی می کند مثل "و" در "ولایت" و "ازدواج" که به لحاظ برگردان به عربی باید با "W"  نوشته شود و به لحاظ برگردان به زبان فارسی باید به صورت "V" نوشته شود.

 

ضرورت استاندارد سازی در نويسه گردانی

بی توجهی به استاندارد سازی و قواعد آن و نداشتن ضابطه و آیین نامه در برگردان واژه ها و اصطلاحات موجب هرج و مرج در عرضه و بازیابی اطلاعات شده و نتیجه آن، بازیابی ناقص، بازیابی موارد ناخواسته ، وجود آمار و اطلاعات غلط و گمراه کننده، ریزش اطلاعات کاذب، هدر رفتن فرصت، صرف هزینه بیشتر، کلافه بودن و سردرگمی خواهد بود.

نگاهی به نتایج بازیابی اطلاعات در موتور های جست وجو شاهدی بر این مدعا می باشد. در جست و جویی که در نیمه دوم بهمن 1387 برای واژه های خاصی که به شکل های مختلفی نوشته می شود، از طریق موتور جست و جوی گوگل انجام شد نتایج زیر به دست آمد:

 

نتایج جست وجوی واژه های قرآن، اسلام،حدیث و رمضان
با الفبای حروف انگلیسی در گوگل
www.google.com

قرآن

25,800,000

Quran

33,500,000

Qur'an

25,800,000

Qur'aan

26,100,000

Quraan

25,400,000

Quoran

501,000

Qoran

25,400,000

Qor'an

480,000

Qoraan

25,500,000

Qor'aan

66,100

Ghoran

2,040

Ghor'an

632

Ghor'aan

16,800,000

koran

16,700,000

koraan

16,600,000

kor'aan

اسلام

148,000,000

Islam

1,490,000

Eslam

148,000,000

Islaam

1,500,000

Eslaam

147,000,000

Isslam

 

حدیث

8,550,000

Hadith

10,600,000

Hadis

10,700,000

hadees

1,360,000

hadeeth

147,000,000

Isslam

 

رمضان

15,200,000

Ramazan

12,900,000

Ramadan

2,000,000

Ramzan

13,500,000

Ramdan

13,000,000

Ramadaan

9,180,000

Ramadhan

101,000

Ramezan

تاریخ جست و جو=  نیمه دوم بهمن 1387آمار بالا بیان گر آن است که پژوهشگر، ناچار است برای تکمیل پژوهش خود تمام موارد فوق را جست وجو و بررسی نماید. البته این بدان معنا نیست که تمامی آمار بالا دقیق و غیر تکراری باشد و با يكديگر تداخل نداشته باشد که ضعف در این بخش به جای دیگری مربوط است و اصولا خاصیت جست و جوهای لفظی آن هم توسط روبات هر چند هوشمند، تاکنون همین است وبرای تضمین دقت در بازیابی و ایجاد اطمینان به نتایج آن باید از شیوه های دیگر نیز بهره برد. استفاده از درخت‌واره، واژگان كنترل شده و اصطلاحات علوم، با تحفظ بر رعایت سلسله مراتبی و ارجاعات با استفاده از نظام مترادفات و مرتبطات آن، با استفاده از سیستم عصبی هوشمند رایانه ای از بایسته های سامان دهی اطلاعات در نظام اطلاع رسانی نوین است كه خود، موضوعی است مستقل و مجال ديگری را مي طلبد. موضوع مورد نظر ما در اين مقال، ضرورت استاندارد سازی و ايجاد توافق و وحدت رويه در برگردان واژه ای از زبانی به زبان ديگر است.

 

 

نمونه هایی از نویسه گردانی

با توجه به کاربرد نویسه گردانی در آموزش، کوشش هایی جهت آموزش قرآن با تلفظ عربی با حروف انگلیسی انجام پذیرفته البته در این میان از اصول آوا نگاری نیز جهت تکمیل کار، استفاده شده است. از باب نمونه می توان به سایت  http://www.transliteration.org  اشاره نمود.

سایت نویسه گردانی آیات قرآن به نشانی: http://www.transliteration.org

در این سایت نویسه گردانی آیات قرآن همراه با صوت قرائت قرآن و آوانگاری وترجمه به چندین زبان نیز وجود دارد

 

نویسه گردانی و فینگلیش (و عینگلیش در عربي)

یکی از مسایلی که اخیرا رواج یافته، شیوه نوشتن کلمات فارسی و یا عربی با حروف انگلیسی است که به آن در فارسی، "فینگلیش" (همچنین پینگلیش، فالاتین، فاتین) ودر عربی به آن "انجلزة" (و به تعبیری عینگلیش) می گویند وبرای تسهیل در خواندن متن، نرم افزارهایی جهت تبدیل فایل از زبان مبدأ به زبان مقصد، ارائه شده است و جهت دست یابی دقیق به اطلاعات، لازم است اصول و قواعد کار در مبدأ و مقصد به شکل صحیح  رعایت شود. البته موضوع این مقاله، نویسه گردانی متون اسلامی است که باید با دقت و وسواس خاص، انجام پذیرد و این با آن چه در محاورات و ارتباطات روزانه و معمولی صورت می پذیرد متفاوت است اما نمی توان دست آوردها و تجارب به دست آمده در این زمینه را نادیده گرفت. در ادامه چند نمونه از این نرم افزارها معرفی می گردد.

نرم افزارهای تبدیل حروف از انگلیسی به عربی و فارسی(مبدل فینگلیش- عینگلیش)

در این جا به چند نمونه از راه حل های نرم افزاری موجود جهت تبدیل حروف از انگلیسی به عربی و فارسی اشاره می شود:

1-    برنامه تعریب (Ta3reeb) گوگل به نشانی اینترنتی:


http://www.google.com/transliterate/arabic

 

در این برنامه با تفکیک حروفی که صدای آن در دو زبان متفاوت است از مواردی که صدای آن یکسان است مثل:
ر=R، ب=B، م=M به صورت ناقص به مواردی پرداخته که صدای حروف آن متفاوت است وبرای نشان دادن نحوه تلفظ آن از اعداد و آپوستروف و تک گیومه به شکل زیر استفاده کرده است:

 

 

2- سایت "یملی"( جهت تبدیل حروف از انگلیسی به عربی)، با نشانی اینترنتی:

http://www.yamli.com

در این سایت صفحه کلید هوشمندی تعبیه شده است که با تایپ کلمات عربی در قالب حروف انگلیسی (همانند فینگلیش در فارسی) بدون داشتن صفحه کلید عربی، واژه مورد نظر را به عربی نشان می دهد مثلا با نوشتن " Akbar" برگردان آن را که "اکبر" باشد نمایش می دهد. این سایت که برای عرب زبانان راه اندازی شده کار نویسه گردانی از حروف انگلیسی به عربی بر عهده دارد. در کادر "جست و جو" برای جست و جوی "حدیث" تایپ کنید "hadith" ، خود این برنامه همزمان واژه "حدیث" را به عربی برگردان می کند. علاوه بر آن، پس از تقه زدن روی "جست وجو" موارد یافت شده را با زبان های عربی و انگلیسی به ترتیب در سمت راست و سمت چپ نمایش می دهد. همچنین می توان با وارد کردن کد این برنامه به سایت مورد نظر از امکانات آن بهره مند شد.

در بخش معرفی این سایت در باره علت و تاریخچه راه اندازی این سایت چنین آمده است:

در جنگ تابستان 2006 لبنان (جنگ وتجاوز 33 روزه رژیم اشغال گر قدس بر ضد مقاومت اسلامی لبنان(حزب الله))، این فکر مطرح شد دست رسی به اخبار جدید و لحظه به لحظه جنگ تنها به زبان عربی امکان پذیر بود. دریافت اخبار جدید مستلزم تایپ موارد درخواستی به زبان عربی بود و بدون داشتن صفحه کلید عربی این کار، آسان نبود از این رو تصمیم گرفتیم که برای حل این مشکل از طریق تایپ کلمات عربی با حروف انگلیسی این مشکل را حل کنیم.

توجه:
1- همانگونه که گفته شد این سایت برای عرب زبانان طراحی شده و از حروف "گچ پژ" (فارسی) پشتیبانی نمی کند.
2- این سایت برای برگردان از عربی به انگلیسی طراحی نشده است.

3- سایت پینگلیش (جهت تبدیل حروف از انگلیسی به فارسی وعربی)، با نشانی اینترنتی:

http://www.pinglish.orgدر مورد تعریف پینگلیش و مترجم آن به فارسی در این سایت چنین آمده است:

"پينگليش چيست؟

پينگليش كلمه اى است مصطلح در بين كاربران كامپيوتر. اين كلمه كه از تركيب دو كلمه Persian و English  به وجود آمده است، به معنى نگارش كلمات زبان فارسى با استفاده از حروف الفباى انگليسى است. دليل پيدايش اين زبان (خط)، عدم پشتيبانى محيط بسيارى از نرم افزارها از زبان فارسى و عدم دسترسى بسيارى از كاربران به صفحه كليد فارسى يا نامسلط بودن آنها به ترتيب حروف فارسى بر روى صفحه كليد است. از محيط هاى كنونى كاربرد پينگليش، ميتوان به ايميل، مسنجر، اس ام اس، اتاق هاى گفتگو و كامنت در وبلاگ ها اشاره كرد. از مشكلات فعلى پينگليش، دشوارى خواندن آن براى بسيارى از افراد و همچنين نبود هيچ استاندارد مشخص براى نگارش آن است.


مترجم پينگليش به فارسى چيست؟

مترجم پينگليش به فارسى سرويسى است كه متن نوشته شده به پينگليش را به فارسى ترجمه مي كند. لازم به ياد آورى است كه متن پينگليش نوشته شده، بايد از قواعد نگارش تعريف شده پيروى نمايد، هر چند كه ميتوان تعدادى از غلط هاى متداول را تصحيح نمود و يا با استفاده از يك واژه نامه تا حدودى عمل ترجمه را به صورت هوشمندانه انجام داد و نوشتن پينگليش را آسان تر نمود. مشكل اصلى ترجمه متن پينگليش به فارسى، وجود حروفى با صداى مشابه و اشكال مختلف در فارسى است كه براى آنها متناظرى در انگليسى وجود ندارد و آنها را بايد به صورت مصنوعى ايجاد كرد. مثلا در زبان فارسى، حروف ز”، “ذ”، “ض” و “ظ” وجود دارند كه همگى را مى توان متناظر با حرف “Z” در انگليسى دانست. براى ترجمه صحيح نياز است كه از چهار شكل مختلف براى نوشتن اين چهار حرف در پينگليش استفاده كرد تا عمل ترجمه به درستى انجام پذيرد. جهت آشنايى با اين اشكال به صفحه كليد تعريف شده توجه نماييد."

توجه: امکان وارد کردن کد این برنامه در سایت مورد نظر جهت تسهیل در مراجعه وجود دارد.


3 - سایت مترجم پینگلیش (فینگلیش) به فارسی (بتا) به نشانی:http://www.syavash.com/portal/pinglish2farsi/convertor-fa

4- نرم افزارهای مبدل فینگلیش به فارسی:

En2Far-exe

در توضیح این برنامه چنین آمده است:

"اين برنامه براي تبديل متون فينگيليش يا فارگيليسي و يا نوشتن فارسي به صورت لاتين به فارسي نوشته شده است.
همانطور که ميدانيد اکثراً از فينگيليسي در internet استفاده ميشود و کاربران از فينگيليسي در mail و يا forumها استفاده ميکنند.که تقريباً خواندن اين متون خيلي راحت نميباشد.

هدف اصلي از اين برنامه راحت کردن خواندن اين متون ميباشد و همچنين امکان نوشتن فارسي در ويندوز هاي غير فارسي را نيز از طريق نوشتن به صورت فينگيليشي را فراهم مياورد.

همچنين شما با استفاده از اين برنامه ميتوانيد با قلم های فارسی نيز بنويسيد.

قلم های فارسی قلم هايی هستند که فقط حروف فارسی را شامل ميشوند و چون برای مثال دارای چندين شکل حرف برای موقعيت متفاوت آن در کلمه هستند قابل نوشتن نيستند.با اين برنامه ميتوانيد از اين قلم ها نيز استفاده کنيد."

علائم قراردای متفاوت برای نویسه گردانی

با نگاهی به وضعیت موجود در خصوص علائم قراردادی برای نویسه گردانی متوجه می شویم که متاسفانه هیچ هماهنگی در میان نیست و گویا قرار نیست هیچ هماهنگی ای صورت پذیرد و لازم است در این باب چاره جویی شود.

 

راه حل ها

جهت حل مشکلات یاد شده راه حل هایی مطرح است ازجمله:

- در موارد اختلاف در لهجه ها، ملاک در نویسه گردانی حالت نوشتاری در محیط های یاد شده (عرب حجاز و عرب مصر) باشد ممکن است یک واژه را با دو لهجه بیان کنند اما شکل نوشتن آن نزد هردو یکسان است.

- در موارد اختلاف در نحوه نوشتن کلماتی که چند وجهی هستند مثلا "بائع" و "بایع" ملاک، شهرت(بائع) یا برگرداندن کلمه به اصل آن(بایع) باشد که هرکدام تبعات مخصوص به خود را دارد مثلا در "قائل" و "قایل" نمی توان روی ملاک اصل کلمه حساب کرد زیرا در آن صورت باید "قاول" ملاک باشد.

- حفظ هویت استعمالی کلمه در زبان مبدأ، مثلا اگر واژه "وکیل" که واژه ای عربی می باشد در متن عربی استعمال شد باید به صورت "Wakil" بیاید و اگر در متن فارسی و در قالب نوشتار فارسی بود در نویسه گردانی به صورت "Vakil" ذکر شود.

- در برخی کتاب ها علاوه بر نویسه گردانی، خود واژه زبان مبدأ با الفبای خودش در زبان دوم نیز آمده که کار پسندیده ای است و دقت لازم را تأمین می کند.

- ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که به شیوه های مختلف نویسه گردانی شده و می شود و تعیین نظام "بک" و "بج" و ارجاع مرجوح به راجح.

- راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرجع جهت استفاده مشترک و همگانی از بانک اطلاعاتی یاد شده و سایر اطلاعات مفید در این حوزه کاری، با مشارکت وحضور مؤثر مراکز و سازمان های مرتبط.

 

نتیجه گیری و پیشنهاد

با توجه به مطالب فوق روشن شد که استاندارد سازی در نویسه گردانی متون اسلامی یک ضرورت انکار نا پذیر است ودرصورت عدم رعایت آن، دچار هرج ومرج شده و با عوارض نامطلوب و سرگردان کننده ای درسامان دهی و بازیابی اطلاعات، مواجه خواهیم شد.

این که مرکز یا مؤسسه ای بنشیند و برای خود آیین نامه ای تدوین کند و کاری به مراکز و مؤسسات دیگر نداشته باشد و چه بسا انتظار داشته باشد که دیگران از او پیروی کنند بدون این که اصل موضوع مورد نظر وعلل آن، به اطلاع دیگران جهت بررسی واعلام نظر کارشناسانه برسد کار شایسته ای نیست.  به نظر نگارنده در یک جوّ علمی باعزم جدی، هم دلی و هم فکری باید این کار با هماهنگی کلیه مراکز پژوهشی، آموزشی، کتاب خانه ها، مراکز ترجمه و نشر، مؤسسات و نهادهای دولتی مرتبط با فرهنگ و اندیشه، حوزه و دانشگاه، ابتدا در سطح ملی آغاز شود و سپس در مراحل بعدی در نشست های منطقه ای و در سطح بین المللی با حضور اندیشمندان حوزه های علوم دینی و مرتبط با آن، و نیز سازمان های بین المللی تأثیر گذار در حوزه فرهنگ و اندیشه و مدیریت دانش، ادامه یابد.


پی نوشت ها:

(1)http://app.irandoc.ac.ir/odlis/MainDic.aspx?langid=1&CharId=3  
(2)http://app.irandoc.ac.ir/odlis/MainDic.aspx?langid=1&CharId=20
(3)http://www.askoxford.com/concise_oed/transliterate?view=uk
(4) http://www.merriam-webster.com/dictionary/transliterate

(5) فرهنگ معارف فارسی- انگلیسی، فرج الله خدا پرستی، چاپ 1385

(6) جهت کسب اطلاعات بیشتر مرجعه کنید به:

1- http://en.wikipedia.org/wiki/Allah 
    Allah

2- http://www.christiananswers.net/q-eden/allah.html
    Why do many Arab Christians refer to God as “Allah”?
4- http://www.answering-christianity.com/allah.htm  
     The Holy Name of GOD Almighty was indeed "Allah" in the original Bible
4- http://www.letusreason.org/islam6.htm 
      Is Allah the Name of God?
5- http://www.answering-islam.org/Shamoun/god.htm  
     IS ALLAH THE GOD OF BIBLE?
6- http://islam.about.com/od/godallah/a/god.htm  
     God in Islam
 
 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

www.google.com

قرآن

25,800,000

Quran

33,500,000

Qur'an

25,800,000

Qur'aan

26,100,000

Quraan

25,400,000

Quoran

501,000

Qoran

25,400,000

Qor'an

480,000

Qoraan

25,500,000

Qor'aan

66,100

Ghoran

2,040

Ghor'an

632

Ghor'aan

16,800,000

koran

16,700,000

koraan

16,600,000

kor'aan

اسلام

148,000,000

Islam

1,490,000

Eslam

148,000,000

Islaam

1,500,000

Eslaam

147,000,000

Isslam

حدیث

8,550,000

Hadith

10,600,000

Hadis

10,700,000

hadees

1,360,000

hadeeth

رمضان

15,200,000

Ramazan

12,900,000

Ramadan

2,000,000

Ramzan

13,500,000

Ramdan

13,000,000

Ramadaan

9,180,000

Ramadhan

101,000

Ramezan

تاریخ جست و جو=  نیمه دوم بهمن 1387

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.